Vi är Diakoniaaktivisterna. Vi lämnar avtryck och tror på att en bättre värld är möjlig. Tillsammans förändrar vi världen. Välkommen till vår blogg!

söndag 17 augusti 2008

Praktikrapport 11: Rationalitet

Nanting har slagit mig har pa Sri Lanka. Vid ett flertal ganger har jag kommit fram till en och samma slutsats – Nar allt kommer omkring, ar manniskan trots allt en ratt rationell varelse. Och darmed har jag nu forflyttat mig ut pa hal sociologisk is... Om sanningshalten i detta pastaende tvista de larde och lar sa gora ett tag till, oavsett mina blygsamma slutsatser i detta bloginlagg.

Hur manga ganger har man inte hort det forut, ja kanske till och med tankt det sjalv? ”Alltsa, fattiga manniskor, dom ar ju bara dumma, lata och giriga! Har skanker vi vara surt forvarvade pengar och dom vill bara ha mer och mer”. Men bakom vad som kan tolkas som dumhet/lathet/girighet, star ganska ofta en rationell forklaring och kikar fram. Dock kravs det lite kunskap (men ofta bara lite!) for att se den. Tillat mig exemplifiera.

Misstankt dumhet/lathet/girighet 1: Tsunamidrabbade slutade ga till risfalten och kravde istallet mer hjalp fran bistandsorganisationerna.
Rationell forklaring: Ja – for att det lonade sig! Tyvarr var manga organisation (ofta de stora, internationella sadana) allt for snabba i att bista med hjalp utan en ordentlig kontroll om denna manniska verkligen var tsunamidrabbad alt. var den som var i storst behov av hjalp. Kan bara forestalla mig situationen: oandliga behov, X antal dollar att spendera inom X antal manader, bristfallig kunskap om lokala forhallanden och en regering som inte har koll pa laget. Klart som katten det ibland kanske gick lite for fort... Vilket resulterade i att vissa (hor och hapna!) struntade i att ga upp i ottan, ta sig till faltet (till fots, eventuell cykel var formodligen bortspolad), jobba hart hela dagen i varmen och komma hem trott och med liten dagsvinst for att upptacka att grannen, som varit hemma hela dagen, tjanat mer tack vare nagon organisation. Lathet? Nej, rationellt beteende.

Misstankt dumhet/lathet/girighet 2: En partner till Diakonia genomforde program i grundlaggande halsa och hygien i en tsunamidrabbad by, i samband med att man byggt brunnar och toaletter dar. Varfor? tankte jag. Har dom inte den kunskapen redan? Ar dom dumma?
Rationell forklaring: Nej, dom ar inte dumma. Men situationen efter tsunamin sag helt annorlunda ut an innan. Da hade byn varit utspridd pa ett stort omrade och man hade kunnat utfora sina behov och slanga sitt skrap (oftast biologiskt nedbrytbart) lite varstans utan nagra negativa konsekvenser. Efter tsunamin byggdes husen upp i anslutning till varandra, vilket gjorde att de inte kunde fortsatta med de gamla vanorna langre. Och darfor behovde lara sig hur de skulle hantera sopor, vatten, kiss och bajs. Tank dig sjalv om du skulle flytta ut till en by utan el, rinnande vatten och sophamtning. Skulle du klara dig utan att forst fa forklarat och visat hur du ska leva? Just det.

Misstankt dumhet/lathet/girighet 3: Trots att folk ar trotta pa kriget, ansluter unga manniskor till LTTE och kriget kan fortsatta. Dumt...
Rationell forklaring: Ja, det kan ju tyckas vara dumt. Men vad ar alternativet for dessa unga manniskor? Stanna kvar i sin by/stad dar ytterst sma jobbmojligheter finns? Skulle inte tro det. Ga med i LTTE och du far mat, boende och (kanske framfor allt) en tillhorighet. Skyll inte pa individerna, skyll pa fattigdomen. Forbattra villkoren for unga manniskor att fa jobb och en vardig tillvaro och LTTE kommer fa det mycket svarare att rekrytera.

Sa nasta gang du tycker att ett beteende kan verka lite dumt/lataktigt/girigt – stanna upp, tank efter och var lite fragvis, sa far du sakert en rationell forklaring.