Vi är Diakoniaaktivisterna. Vi lämnar avtryck och tror på att en bättre värld är möjlig. Tillsammans förändrar vi världen. Välkommen till vår blogg!

tisdag 21 juni 2011

Pengarna eller livet?

Veckan som gick tillbringade jag i Finland och tillsammans med 80 stycken andra världsförändrare (om man får kalla sig så?) och diskuterade hur vi får kvalitet och verklig förändring genom "Development Education" - d.v.s. information, utbildning, medvetandehöjande och kampanjande om globala utvecklingsfrågor. Det var en kurs anordnad av det europeiska nätverket Concord, och folk hade kommit från hela världen för att delta. Det var verkligen en helt makalös upplevelse att få träffa alla dessa människor som arbetar för en och samma sak - förändring genom kunskap.

Men veckan var inte bara fylld av inspiration. Ibland lyste även frustrationen igenom. Under en av diskussionerna om hur vi skapar långsiktig förändring utbrast min belgiska kollega: "Why is all the burden on us? What is the rest of the world doing?!". Vi andra nickade igenkännande.

Så länge världen ser ut som den gör, med extrem fattigdom och hunger sida vid sida om extrem rikedom och överflöd, är bistånd viktigt. Men det är inte den enda lösningen! Företag och stater måste också ta sitt ansvar. Så länge företagen producerar sina varor under horribla förhållanden och undgår att betala skatt i länderna de verkar genom att placera vinsterna i skatteparadis, kommer ojämlikheterna i världen att finnas kvar. Så länge stater uppmuntrar detta och dessutom inte betalar ut de pengar i bistånd som de lovar, kommer den extrema fattigdomen leva vidare.

För att förändra detta tror jag det är extremt viktigt att tala om för företagen vi nyttjar och våra folkvalda politiker vad vi tycker: Det är allas ansvar - stater, företag och organisationer - att sätta livet före pengarna. Därför drar Diakoniaaktivisterna i sommar ut på turné med vår utställning "Pengarna eller livet?", som handlar om svensk export och hur den ibland kränker mänskliga rättigheter och förvärrar fattigdom. Du kan vara med och påverka genom att ladda upp din bild på Diakonias facebooksida, så talar du om för vår handelsminister Ewa Björling att du vill att svenskt exportstöd ska främja mänskliga rättigheter och fattigdomsbekämpning.

När du gjort det kan du ju också passa på att sprida budskapet vidare till dina vänner. Piece of cake, ett knapptryck, klappat och klart. Tackelitack!

tisdag 7 juni 2011

Svenskt bistånd till skatteparadisDet svenska biståndsorganet Swedfund har investerat svenska biståndspengar i företag som medvetet undviker att betala skatt i Tanzania, där företaget är verksamt.

En studie av ActionAid visar att en av Swedfunds investeringar har resulterat i företaget PanAfrica Energy, som utvinner och säljer fossilgas i Tanzania, och som har fört ut stora skattefria vinster ur landet till skatteparadis. Konsekvensen är att Tanzania inte får in skatt för de vinster landets fossilgas genererar. PanAfrica Energy har undkommit skatter för totalt 65 miljoner i Tanzania sedan 2004. För 65 miljoner hade 175 000 flickor kunnat gå i skola i Tanzania. Fallet med PanAfrica Energy är bara en del av ett mycket större problem.

Swedfunds uppdrag är att främja en långsiktigt hållbar utveckling genom att investera i företag i utvecklingsländer. På sin hemsida framhåller Swedfund särskilt att dessa investeringar är viktiga för att de genererar skatteintäkter i länderna.

Regeringen har på flera sätt förändrat förutsättningarna för biståndet. En tydlig inriktning är att kanalisera allt mer bistånd genom näringslivet. Regeringen anser att näringslivet har en viktig roll att spela för att skapa ekonomisk tillväxt och arbetstillfällen samt ge länder större skatteintäkter att bygga grundläggande välfärd för.

Det krävs ordentliga åtgärder för att se till att det fungerar som det är tänkt. Hjälp oss gärna att fånga biståndsministerns uppmärksamhet genom att sprida den här filmen.

Här har jag tidigare skrivit om Swedfund och om hur bolaget enligt oberoende bedömare har profit i fokus istället för fattigdomsbekämpning.