Vi är Diakoniaaktivisterna. Vi lämnar avtryck och tror på att en bättre värld är möjlig. Tillsammans förändrar vi världen. Välkommen till vår blogg!

söndag 3 januari 2010

2010 valår inte bara för oss

Alla som visste att det är kommun-, landstings- och riksdagsval den 19 september i år räcker upp en hand. Alla som visste att det är president- och parlamentsval i Sudan 11 april i år räcker upp en hand. Det är naturligtvis inget konstigt att vi känner till Sveriges val bättre, vi bor ju ändå här. Det svenska valet påverkar otvivelaktigt oss mer än valet i Sudan. Men samtidigt är det som sker i Sudan i april något vi bör fästa lika mycket uppmärksamhet vid än vårt eget val, om inte mer.


Det är nämligen det första flerpartivalet i landet på 25 år. För första gången på väldigt lång tid kan folket säga till vad de tycker. Om valet går bra kommer en folkomröstning nästa år avgöra om södra Sudan ska bli självständigt. Frågan om södra Sudans självständighet har varit orsaken till den ändlösa konflikten i landet, som inte minst påverkat befolkningen i Darfur katastrofalt. Om södra Sudan blir självständigt är chansen mycket stor för fred.

Det är därför oerhört viktigt att valet går bra och går rätt till. SIDA stöder FN:s demokratiarbete i landet som jobbar för fullt med att förse vallokaler med resurser och motverka korruption som skulle kunna förstöra valet. Demokrati bygger inte sig själv över en natt, utan måste stödjas på många olika sätt.

Diakonia jobbar visserligen inte i Sudan (än) men stöder demokratiprocesser på många andra håll i världen. Demokratisering är ett av Diakonias fem huvudområden. När du går till val den 19 september (eller ser på när andra gör det), ägna en tanke åt de miljarder människor som endast kan drömma om att göra något liknande; som inte får säga, tycka eller tro vad de vill och som lider under en maktgirig persons regim. Och följ med spänning vad som händer i Sudan. För trots hur mycket det svenska valet påverkar oss är det ett faktum att det sudanesiska valet påverkar långt många fler, och på långt mer radikala sätt.