Vi är Diakoniaaktivisterna. Vi lämnar avtryck och tror på att en bättre värld är möjlig. Tillsammans förändrar vi världen. Välkommen till vår blogg!

onsdag 20 januari 2010

Desinformation om Haitiarbetet

Många satte nog kaffet i luftstrupen när vi i dagens DN kunde läsa på insändarsidan:

Inte en krona till Haitis kriminella
Jag kan inte läsa en dagstidning, eller se ett nyhetsprogram i tv utan att man där talar om att nödhjälpen till Haiti inte kommer fram till befolkningen.
Under tiden ber man mig att skicka pengar till Haiti. Varför?
Endast de välbeställda som har råd att betala för räddningspersonal, eller köpa mat och vatten, får vad de betalar för medan det som finns kvar säljs dyrt på svarta marknaden av kriminella ligor.
De behöver inte mina pengar.
Stellan Åberg
Det verkar tyvärr som att många tänker så här. 45 % svarar på DN:s hemsida att de varken har gett eller ska ge något till Haiti. Okunskapen och lättjan bland svenskarna är mycket stor när det gäller katastrofbistånd. Vi skryter ofta med att vi ger mycket jämfört med andra länder, dock är det ett sandkorn på stranden om man jämför med vad vi kunde ha gett om alla engagerade sig.

Förhoppningsvis är jag inte ensam om att skicka ett svar till Stellan Åbergs insändare. Följande är ett utkast till ett sådant (den färdiga texten ska dock bli mycket kortare):

Svar på Stellan Åbergs insändare i DN 100120.

Olyckligt nog har ”hjälpen kommer inte fram” flitigt använts som en synonym till ”hjälpen har inte kommit fram än” och ”hjälpen kommer inte fram i tillräckligt stor utsträckning” i medierna. I DN 100118 användes ”Hjälpen kommer inte fram” om att Sveriges hjälpsändningar då inte kommit fram (nu har de det), i samma nummer användes formuleringen om att hjälpen är tvungen att ta sig igenom olika flaskhalsar, och därmed kommer alltför lite fram. Men nog kommer hjälp fram! Och den hjälp som väntar utanför Haitis gränser kommer komma fram. Men det går långsamt, p.g.a. att den från början klena infrastrukturen är förstörd.

I samma tidning som Åbergs insändare publicerades i fanns en artikel på sidan 15 där Nils Daag på UD sade att Sveriges hjälpsändningar visst kommer fram. Läkare utan gränser har enligt sin hemsida behandlat 3000 skadade. Unicef skriver om hur de redan från dag ett varit på plats och delar ut ton med mat, vatten, bensin mm. De skriver bl. a: "Hittills har 38 vattenreservoarer installerats och fyllts med 300 000 liter vatten. Dessutom levereras varje dag 120 000 liter buteljerat vatten till sjukhusen." Röda korset skriver på sin förstasida ”Hjälpen kommer fram!”. Här beskriver de vad de uträttat hittills. I en artikel som DN publicerade på sin hemsida 20 januari kl. 07:11 med rubriken ”Ännu svårt för hjälpen att nå fram” beskrivs hur långsamt och trögt arbetet går men att man har lyckats åstadkomma en del (dock långt ifrån tillräckligt), antalet plan som landar i Port-au-Prince har ökat från 20 per dag till 100 per dag, USA har släppt ner 14 000 matpaket och 15 000 liter vatten norr om staden.

Att rövargäng och rika skulle köpa all nödhjälpen är rent nonsens. Det är seriösa organisationer som arbetar där, inte sådana som sysslar med korruption. Om det förekommer, förekommer det i mycket liten skala. Och att det förekommer i mycket liten skala är ingen anledning att strypa allt katastrofbistånd. Tre miljoner haitier är beroende av nödhjälp just nu. Det innebär att tre miljoner dör om vi inte ger pengar. Att infrastrukturen är förstörd kan vi bara åtgärda med bistånd. Att hjälpen inte sinar när flaskhalsarna breddas kan vi bara förebygga med bistånd. Sluta för allt i världen inte ge pengar till Haiti!