Vi är Diakoniaaktivisterna. Vi lämnar avtryck och tror på att en bättre värld är möjlig. Tillsammans förändrar vi världen. Välkommen till vår blogg!

fredag 9 december 2011

Made in Palesine

Dagen började med en tidig frukost på hotellet i Tel Aviv. Vi hoppade sedan på bussen och styrde kosan mot Ramallah. Idag har i varit uppdelade i tre olika grupper. Vår grupp besökte "Made in Palestine", en mässa för unga entreprenörer anordnad av Al Nayzak (en av Diakonias partnerorganisationer).

Det var helt fantastiskt att se och höra de unga entusiastiska människorna berätta om sina innovationer. Det var allt ifrån en mjukvara för att förbättra kommunikationen mellan olika delar av den palestinska myndigheten och en applikation för att stänga av eller sätta på husets elektriska apparater till en interaktiv turistguide för de palestinska områdena.

De som deltar i mässan med sina innovationer är samtidigt med i en tävling, där priset är en summa pengar och en plats i den regionala tävlingen för hela Mellanöstern. Men kanske viktigare är det kontaktnät som skapas under mässan och möjligheten att marknadsföra sin produkt. Även om idéerna är bra så finns risken att de inte realiseras eftersom det, på grund av det osäkra ekonomiska och politiska läget, saknas investerare i Palestina.

Förutom att fungera som en guide för dessa unga studenter så är även ett av Al Nayzaks mål att försöka locka fler barn och unga till att intressera sig av ämnen som matematik, fysik och kemi. Det verkar vara lite liknande i Palestina som i Sverige, att naturvetenskapliga ämnen inte är så poppis bland skolelever. Organisationen försöker få de vetenskapliga ämnena att bli mer experimentella och interaktiva för att göra det roligare. Något vi såg på mässan var vetenskapliga spel som man både kan lära sig och ha roligt med!

Ett viktigt syfte med Al Nayzaks arbete är att de innovationer som skapas är lösningar på problem som studenterna ser i sitt samhälle och sin omgivning. På så sätt kan samhällsproblem lösas samtidigt som studenterna utvecklas personligen och ökar sina kunskaper.

Höjdpunkten på mässan var stunden då vinnaren skulle utses. Prominenta gäster hade bjudits in, bland annat den palestinske premiärministern Salam Fayyad. Även Diakonias generalsekreterare Bo Forsberg var inbjuden och talade om hur viktigt det är med ett levande företagsklimat för demokrati och mänskliga rättigheter. När han sa att Diakonia finns med i deras strävan för en fri och demokratisk stat utbröt spontana applåder. Att någon utifrån finns med i detta arbete verkar vara oerhört viktigt för palestinierna.

Alla dessa entreprenörer som var med i tävlingen, mer än hälften kvinnor, jobbar tyvärr i motvind. Det är svårt att hitta investerare och marknader för sina produkter. Ändå lyckas de utveckla och realisera sina idéer. Det ger hopp om framtiden!