Vi är Diakoniaaktivisterna. Vi lämnar avtryck och tror på att en bättre värld är möjlig. Tillsammans förändrar vi världen. Välkommen till vår blogg!

fredag 9 december 2011

En dag på CBR

Projektdag började med att vi åkte till CBR´s kontor och träffade en trevlig person som heter walid och jobbar som Director Manager för CBR i Ramallah. CBR står för "Community Based Rehabilitation" och är en partnerorganisation till Diakonia som bland annat jobbar med att försöka ändra samhällets syn och attityd till funktionshindrade. Synen på funktionshindrade som straff från Gud finns kvar och skapar problem för hela familjen. Vem vill gifta in sig i en familj som blivit straffad från Gud? Det hade varit den internationella dagen för funktionshindrade i veckan och vi hamnade mitt i den årliga protestmarschen där vi tillsammans marscherade med 300 stycken funktionshindrade, anhöriga och andra engagerade för deras rättigheter. Det finns bra lagar för funktionshindrade i Palestina men tyvärr följs de inte eftersom att pengarna inte räcker så långt. I slutet av vår marsch överlämnades ett brev till premiärministern. Vi hann även att besöka en flickskola som engagerade sig i frågan och vi fick även förmånen att göra några hembesök hos människor med olika funktionshinder. Det var lite overkligt att befinna sig i palestinska hem och diskutera svåra frågor och vi önskar att vi hade kunnat förstå varandra utan att behöva någon tolk. Det blev ibland svårigheter med språket att vi inte kunde kommunicera på ett djupare plan. Vi hade sammanfattningsvis, en fantastisk dag, både rolig och svår. Vi blev verkligen berörda av de livsberättelser vi fick ta del av.