Vi är Diakoniaaktivisterna. Vi lämnar avtryck och tror på att en bättre värld är möjlig. Tillsammans förändrar vi världen. Välkommen till vår blogg!

måndag 11 juni 2012

Anders Borg - bli vår Robin Hood!

Anders Borg – bli vår Robin Hood! Ge tillbaka skatten till de fattiga.
Det kommer vara Diakoniaaktivisternas budskap då vi i sommar beger oss ut på festivalturné med en utställning om skatteflykt. I en mer eller mindre portabel Sherwood-skog kommer människor kunna lära sig hur skatteflykt går till, varför det är ett hinder för utveckling, fixa Robin Hood-stilen till Anders Borg och fota sig till ett fotoalbum vi ska ge till finansministern i höst.
Beräkningar visar att fattiga länder förlorar ungefär 160 miljarder dollar varje år i rena skatteintäkter, på grund av att företag på olika sätt undviker att betala skatt. Hade pengarna istället satsats på fattigdomsbekämpning skulle de kunna rädda livet på 350 000 barn som idag dör före fem års ålder på grund av fattigdom.
I och med finanskrisen har världens politiker börjat få upp ögonen för problemen med skatteflykt. USA röstade 2010 igenom en lag som syftar till att öka insynen i företagen och på så vis försöka minska skatteflykten. Den har dock inte börjat implementeras ännu och stora oljebolag försöker försena processen
Ett liknande direktiv är också på gång inom EU, som beräknas röstas igenom i EU senare i höst. Det är ett oerhört viktigt steg på vägen. Men som EU-förslaget ser ut just nu kommer det inte vara tillräckligt för att stoppa skatteflykten. Det gäller till exempel inte alla sektorer utan endast skogs- och utvinningsindustrin. Dessutom kräver inte lagen att företagen redovisar all den finansiella information som behövs för att stoppa skatteflykten. Därför vill vi uppmana och peppa svenska politiker att göra mer. Därför vill vi att Anders Borg tar på sig hatten och blir vår Robin Hood!
Under sommaren kommer Diakoniaaktivister besöka Peace & Love, Almedalen, Urkult och Frizon. Håll utkik här på bloggen för att läsa mer om våra äventyr!
Vill du också vara med oss att bekämpa skatteflykt? Gå då in på Finn skatten och släng iväg ett mejl till Fredrik Reinfeldt.