Vi är Diakoniaaktivisterna. Vi lämnar avtryck och tror på att en bättre värld är möjlig. Tillsammans förändrar vi världen. Välkommen till vår blogg!

måndag 8 februari 2010

Haiti behöver bistånd - inte mer lån

Haitis enorma skulder är en av orsakerna till att landet innan katastrofen var ett av världens fattigaste. Hälften av skulderna är hos internationella organ som Sverige har inflytande i. Diakonia har nu i ett brev till finansminister Anders Borg och biståndsminister Gunilla Carlsson uppmanat ministrarna till att Sverige ska verka för att avskriva Haitis skulder och att se till att nödhjälpen från IMF kommer i form av bistånd och inte lån, som det nu planeras, då Haiti inte på långa vägar har råd att betala sin nödhjälp själv.

Läs mer här.