Vi är Diakoniaaktivisterna. Vi lämnar avtryck och tror på att en bättre värld är möjlig. Tillsammans förändrar vi världen. Välkommen till vår blogg!

fredag 26 februari 2010

Besöket i Chiquitanobyn

Onsdagen fylldes av starka upplevelser. Att få sova i ett gammalt hus inom området för Jesuit mission. Prästerna kom på sent 1600-tal och byggde upp samhällen och kyrkor i stram barock. Jesuiterna byggde barockinstrument och undervisade sedan barn i att traktera dem. Vi fick lyssna till en grupp ungdomar som spelade boliviansk barock. Det var starkt.

Vår resas starkaste upplevelse!? var besöket i Chiquitanobyn. Vi mötte ledningen för folket under tisdagen då vi fick historien om deras kamp för sina rättigheter. Besöket i en av deras byar var starkt!

Kerstin Eldènius