Vi är Diakoniaaktivisterna. Vi lämnar avtryck och tror på att en bättre värld är möjlig. Tillsammans förändrar vi världen. Välkommen till vår blogg!

måndag 14 november 2011

“Det går inte att bygga en värld med murar”

Det konstaterade Bo Forsberg, generalsekreterare på Diakonia, under en migrationsdag i Hammarkullen i lördags.

Ett 60-tal personer i olika åldrar och med olika bakgrund hade samlats i Mariakyrkan i Hammarkullen för att samtala om, diskutera och fördjupa sig i migrationsfrågor. På plats fanns bland annat Mikael Ribbenvik, jurist vid Migrationsverket, Ellen Konnebäck, aktivist i organisationen “Ingen människa är illegal”, Per Eckerdal, biskop i Göteborgs stift och Ingrid Schiöler, som länge jobbat med asylfrågor och romer.

Det blev panelsamtal och seminarium. Många frågor skulle få plats i ett fullproppat program. Under lunchen klämdes det in ett samtal med Omar från den palestinska organisationen Sabeel. Han berättade hur läget är i Palestina, hur vattenbristen blir allt mer påtaglig och hur alla ungdomar flyttar ifrån landet. Många håller på att tappa hoppet. Därför har man nu bjudit in svenskar till Palestina i mars nästa år. “Kom och se” kallar de resan, som kommer att bjuda på samtal, bibelstudium och möjlighet att se de platser som Jesus själv var på.

Efter lunchen gick jag på ett seminarium om klimatflykt som Bo Forsberg höll i. Han berättade bland annat att det finns beräkningar som säger att om 20 år kommer 20% av Bangladeshs 160 miljoner invånare att stå utan tak över huvudet, då översvämningar är en följd av klimatförändringarna. I dessa förändringar kommer fler konflikter att bryta ut då bristen på mat och vatten blir ännu mer akut än vad den redan är. Människor kommer att tvingas lämna sina hem i jakten på beboelig mark. Vi kommer att få se fler flyktingar. I Danmark har de redan definierat och erkänt klimatflyktingar, något vi i Sverige inte har velat göra. Än.

Som en följd av större flyktingströmmar har det börjat sättas upp murar runt om i världen. USA försöker hindra människor från Mexiko att ta sig över gränsen. Indien sätter murar mot Bangladesh. Israel mot Palestina. Överallt säger man “stopp, det räcker nu, kom inte hit, ni får inte plats”. Men vi kan inte bygga en värld med murar. Vi måste hjälpas åt, för klimatfrågorna är globala. De påverkar oss alla, även om det allt för ofta är vi som står för det största klimatutsläppen som påverkas minst. Som vanligt är det de fattiga som drabbas värst.

Snart är det ett nytt klimatmöte i Durban, Sydafrika, då världens politiker måste fatta viktiga beslut. Vi har inte tid att vänta längre. Här har vi som samhällsmedborgare ett viktigt ansvar, för politiker kan bara ett språk: opinion. Vi måste börja ställa krav på våra politiker! Och vi som kyrka måste börja leva evangeliet!

Gå in på följande länkar och gör din röst hörd: climatejusticeonline.org, www.havefaithactnow.org