Vi är Diakoniaaktivisterna. Vi lämnar avtryck och tror på att en bättre värld är möjlig. Tillsammans förändrar vi världen. Välkommen till vår blogg!

tisdag 29 maj 2012

Internationella dagen för FN:s fredsbevarare


Idag är det den internationella dagen för FN:s fredsbevarare med temat "fredsbevarande och partnerskap". I nuläget finns cirka 120.000 fredsbevarare som jobbar för Fn. De blå hjälmarna består av både kvinnor och män. Idag hyllar FN:s generalsekreterare Ban Kin Moon även de 112 fredsbevarare som förlorat sina liv under sina fredsbevarande tjänster år 2011. Det internationella samfundet anser att det är viktigt att erkänna de arbete och uppoffringar som gjorts av fredsbevarare runtom i hela världen.

 
I Kongo-Kinshasa befinner sig 18.000 fredsbevarare sedan år 1999. Trots utplaceringen av soldaterna så har MONUSCO (FN:s fredsbevarande styrka i Demokratiska Republiken Kongo) fått mycket kritik när det gäller de pågående väpnade konflikterna i Kivuprovinsen, en konflikt som pågått i över ett decennium och som dels under år 2008 var ett mycket uppmärksammat ämne i media, det skrevs särskilt mycket om de massiva våldtäkterna mot civila i området (Något som tyvärr än idag sker i de östra delarna av Kongo i Kivuprovinsen).

 MONUSCO:s militära talesman Mactor Diop menar att fokus bör riktas mot insatser som görs av fredsbevararna och Kongos försvarsmakt i kampen mot beväpnade grupper. Vidare jämför han Afghanistan med Kongo och menar att Afghanistan som praktiskt taget är tio gånger så litet än Kongo-Kinshasa har i nuläget 20.000 fredsbevarare på plats medan Kongo-Kinshasa enbart har 18.000 fredsbevarare. Diop förklarar vidare att bristen på fredsbevarare i Kongo leder till att väpnade grupper passar på att kränka de mänskliga rättigheterna i de områden där säkerhetsstyrkorna inte finns.
 
  Något annat som är viktigt att ta upp är att det inte är alla människor i Kongo-Kinshasa som har koll på vad MONUSCO:s arbete går ut på, därför är det extra viktigt att organisationen har en bra kommunikation med civilbefolkningen!