Vi är Diakoniaaktivisterna. Vi lämnar avtryck och tror på att en bättre värld är möjlig. Tillsammans förändrar vi världen. Välkommen till vår blogg!

tisdag 27 mars 2012

Debattartikel i GP: Anders Borg - bli vår Robin Hood!


Temat för Diakoniaaktivisternas traditionsenliga sommarturné är i år kapitalflykt - ni vet det där som snor åt sig tio gånger mer från fattiga länder än vad de får i bistånd - och Göteborgsaktivisten Emma Färdeman har redan fått en debattartikel om detta publicerad i Göteborgsposten. Jag citerar:


Anders Borg – bli vår Robin Hood!

De flesta har läst Robin Hood någon gång i sitt liv. Vi vill nu att sagan blir verklighet. Vi vill att Anders Borg blir vår Robin Hood. Varje år försvinner 160 miljarder dollar (USD) i skatteintäkter från utvecklingsländerna. Det är dags att ta från de rika och ge tillbaka till de fattiga, skriver Emma Färdeman, Diakonia Göteborg.

Relaterat

Pengarna skulle ha kunnat gå till vård och skola. Pengarna skulle ha kunnat rädda livet på 350 000 barn. Vart tar pengarna vägen i stället? Jo, till skatteparadis. Detta sker genom att företag och rika individer runt om i världen på laglig eller olaglig väg undviker att betala skatt. Det är det som kallas skatteflykt, ett problem som började uppmärksammas i och med finanskrisen. Vad innebär då skatteflykt och hur går det till?
Det finns två metoder för skatteflykt. Antingen så manipuleras internpriserna inom ett transnationellt företag, vilket innebär att varor och tjänster säljs till artificiellt höga eller låga nivåer för att minimera skatt, eller så har företaget ett skatteparadis som bas för affärsverksamheten.
Skatteparadis kallas ett land eller geografiskt territorium som karaktäriseras av att de tillhandahåller en eller flera av följande tjänster:
  •  Låga eller inga skatter på kapital och inkomster.
  •  Lagstiftning som gör det möjligt att hemlighålla ägare och de som drar nytta av företag, stiftelser och bankkonton.
  • Inga krav på ekonomiskt innehåll i de transaktioner som registreras i området.
  • Total åtskillnad mellan skattereglerna för inhemsk verksamhet och de regler som gäller för dem som inte bor i landet/området för att uppmuntra att vinster och inkomster flyttas dit från andra länder.
Om företagen valde att betala skatt i de länder där de har sin verksamhet skulle dessa länder kunna bli mindre biståndsberoende. Det är nämligen så att summan av de pengar som försvinner genom skatteflykt är tio gånger större än den totala summan länderna får i bistånd varje år. För varje krona som går in i landet går tio kronor ut.
Vad kan vi göra åt det här? EU är nu på gång med en lagstiftning som säger att företag måste redovisa sina resultat land för land i stället för att redovisa på koncernnivå, som det är i nuläget. Detta skulle förhoppningsvis öka insynen i företagens ekonomi och därmed minska möjligheterna till kapitalflykt. EU:s lagförslag är ett steg i rätt riktning. Men det räcker inte.
Vi vill nu att Anders Borg blir vår Robin Hood och börjar ta från de rika och ge tillbaka till de fattiga. Detta kan vi i Sverige göra genom att bland annat ställa högre krav på den lagstiftning som EU ska ta ställning till i sommar.
Under året kommer Diakonias aktivistgrupper runt om i landet att driva en kampanj mot kapitalflykt, så håll ögon och öron öppna!
Emma Färdeman
Diakonias lokala aktivistgrupp i Göteborg