Vi är Diakoniaaktivisterna. Vi lämnar avtryck och tror på att en bättre värld är möjlig. Tillsammans förändrar vi världen. Välkommen till vår blogg!

tisdag 15 juni 2010

EU missar biståndsmålen

En rapport som tagits fram av AidWatch som är en kampanj av nätverket Concord som inkluderar Diakonia fastslår att medan EU har tagit fram mål för hur mycket pengar de ska ge i bistånd för att uppnå milleniemålen har 13 länder inte ens uppnått delmålen för 2010. Sverige ger mest bistånd i EU - 1,12 procent av bruttonationalinkomsten (BNI) - men kritiseras av Concord för att mycket av de pengarna som kallas bistånd inte lämnar EU utan används till andra ändamål: flyktingmottagning, kostnader för utländska studenter och skuldavskrivning mm. Dessa ändamål är naturligtvis inte dåliga, men de ska inte användas som ursäkt till att ge mindre bistånd än man gjort om man verkligen gett 1,12 procent av BNI.

Läs rapporten här.