Vi är Diakoniaaktivisterna. Vi lämnar avtryck och tror på att en bättre värld är möjlig. Tillsammans förändrar vi världen. Välkommen till vår blogg!

söndag 24 januari 2010

Vi får inte glömma bort Haiti

Haiti nämns om och om igen i tv-nyheter och dagstidningar, och det är oerhört viktigt, hundratusentals är fortfarande i starkt behov av hjälp. Dock är det ett faktum att medierna inte kommer ha Haiti i fokus lika länge som hjälp behövs där, och det är ingen kritik av media utan ett enkelt konstaterande av att haiti från och med den 12 januari 2010 kommer behöva ha hjälp i cirka tio år framåt för att hamna på fötter igen. Det var redan ett av världens fattigaste länder från början, förhoppningsvis kan biståndet som nu flödar dit bygga upp landet till en hållbar nivå över den som var innan katastrofen. Men då gäller det att vi inte glömmer Haiti även när media koncentrerar sig på andra saker som sker i världen.

Här har vi aktivister en väldigt stor roll. Genom att vi informerar inom ett begränsat område kan vi informera om saker som det fortfarande behövs informeras om men som det begränsade utrymmet inom mainstream-media helt enkelt inte har plats för även om de skulle vilja skriva om det. Hur många visste t ex att matkrisen, dvs. när priset på mat steg i höjden och orsakade mycket hunger i världen under 2008, inte slutade 2008 utan pågår än idag? Hade inte den andra krisen, den som börjar på f (som också orsakat en massa hunger i syd) kommit hade fler nog vetat det. Och hur många visste att jordens resurser kommer ta slut i september i år? Det är inte riktigt lika hemskt som det låter, vi kommer fortfarande ha något att äta, dock är det från reserverna vi tar efter "Earth Overshoot Day" som dagen kallas då de resurser vi producerat under året tagit slut då (Jag är osäker på när det exakt inträffar i år, 2009 var det 25 september men det förflyttas alltmer längre bak i almanackan). Medierna uppmärksammar detta bara när Overshoot Day inträffar, dock inte så mycket annars.

Vi måste uppmärksamma dessa viktiga frågor och fortsätta be folk att skänka pengar till arbetet i Haiti även efter att katastrofarbetarna åkt hem och de som jobbar med långsiktigt arbete kommer. Det behövs skolor, sjukhus, vägar, en ny parlamentsbyggnad mm. för att landet ska fungera. Detta kommer som sagt ta flera år.