Vi är Diakoniaaktivisterna. Vi lämnar avtryck och tror på att en bättre värld är möjlig. Tillsammans förändrar vi världen. Välkommen till vår blogg!

tisdag 21 juni 2011

Pengarna eller livet?

Veckan som gick tillbringade jag i Finland och tillsammans med 80 stycken andra världsförändrare (om man får kalla sig så?) och diskuterade hur vi får kvalitet och verklig förändring genom "Development Education" - d.v.s. information, utbildning, medvetandehöjande och kampanjande om globala utvecklingsfrågor. Det var en kurs anordnad av det europeiska nätverket Concord, och folk hade kommit från hela världen för att delta. Det var verkligen en helt makalös upplevelse att få träffa alla dessa människor som arbetar för en och samma sak - förändring genom kunskap.

Men veckan var inte bara fylld av inspiration. Ibland lyste även frustrationen igenom. Under en av diskussionerna om hur vi skapar långsiktig förändring utbrast min belgiska kollega: "Why is all the burden on us? What is the rest of the world doing?!". Vi andra nickade igenkännande.

Så länge världen ser ut som den gör, med extrem fattigdom och hunger sida vid sida om extrem rikedom och överflöd, är bistånd viktigt. Men det är inte den enda lösningen! Företag och stater måste också ta sitt ansvar. Så länge företagen producerar sina varor under horribla förhållanden och undgår att betala skatt i länderna de verkar genom att placera vinsterna i skatteparadis, kommer ojämlikheterna i världen att finnas kvar. Så länge stater uppmuntrar detta och dessutom inte betalar ut de pengar i bistånd som de lovar, kommer den extrema fattigdomen leva vidare.

För att förändra detta tror jag det är extremt viktigt att tala om för företagen vi nyttjar och våra folkvalda politiker vad vi tycker: Det är allas ansvar - stater, företag och organisationer - att sätta livet före pengarna. Därför drar Diakoniaaktivisterna i sommar ut på turné med vår utställning "Pengarna eller livet?", som handlar om svensk export och hur den ibland kränker mänskliga rättigheter och förvärrar fattigdom. Du kan vara med och påverka genom att ladda upp din bild på Diakonias facebooksida, så talar du om för vår handelsminister Ewa Björling att du vill att svenskt exportstöd ska främja mänskliga rättigheter och fattigdomsbekämpning.

När du gjort det kan du ju också passa på att sprida budskapet vidare till dina vänner. Piece of cake, ett knapptryck, klappat och klart. Tackelitack!